REGULAMIN - WYZWANIE GIGANT dla PAR

§ 1.
INFORMACJE OGÓLNE


1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z wyzwania pod nazwą „Uwaga Challenge Gigant” („Wyzwanie”).
2. Organizatorem Promocji jest Copernicus Pizza, ul. Narcyzowa 80b, 87-100 Toruń
3. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem https://www.copernicuspizza.pl/informacje/regulamin-wyzwanie-gigant-dla-par
4. Promocja trwa od 18.07.2023 do odwołania.

§ 2.
ZASADY UCZESTNICTWA W WYZWANIU

 

1. W Wyzwaniu mogą brać udział wszyscy klienci którzy polubili stronę na facebook-u https://www.facebook.com/copernicuspizza/
2. Uczestnikami Wyzwania mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność zdrowotną. Osoby w wieku od 13-tu do 18-tu lat oraz częściowo ubezwłasnowolnieni mogą uczestniczyć w Promocji za uprzednią zgodą rodzica lub innego opiekuna prawnego.
3. Wyzwanie polega na zjedzeniu pizzy Gigant 71 cm z dowolnymi składnikami z menu Copernicus Pizza (6 różnych składników + ser) w PARZE (kobieta i mężczyzna) w czasie 20 min. Koszt pizzy to 99 zł.
Jeżeli uczestnikom uda się zjeść pizzę Gigant w czasie krótszym niż 20 min zwracamy pieniądze za pizzę. Wyzwanie obowiązuje tylko w lokalu.
4. Każdy z Uczestników Wyzwania może wziąć udział w Wyzwaniu wielokrotnie. 
5. Podczas wyzwania uczestnicy mają dostęp do nielimitowanej ilość sosów. 
6. Podczas wyzwania uczestnicy nie mogą być po spożyciu alkoholu i innych środków odurzających.
7. Każdy Uczestnik biorąc udział w Wyzwaniu wyraża zgodę na transmisję online lub foto-relacje podczas wyzwania na naszych social mediach np. fanpage'u. https://www.facebook.com/copernicuspizza/
8. Jeżeli którykolwiek uczestnik zwymiotuje podczas wyzwania lub do 5 minut po skończeniu jedzenia, automatycznie jest przegrana całej pary i kończymy wyzwanie.
9. Pizza Gigant musi być zjedzona w całości razem z brzegami - "bandami"
10. Restauracja Copernicus Pizza nie bierze odpowiedzialności za skutki "objedzenia" czy też skutki po spożyciu za dużej ilości pizzy.

§ 3.
CZAS TRWANIA WYZWANIA

 

1. Wyzwanie trwa w dni od Poniedziałku do Piątku w godzinach 12:00 - 20:00 od dnia 18.07.2023 do odwołania. Prosimy o wcześniejszy telefon i rezerwacje stolika.  
2. Organizator może poinformować o zakończeniu wyzwania na firmowej stronie FB: https://www.facebook.com/copernicuspizza/
3. Wyzwanie obowiązuje tylko w lokalu.

 

§ 4.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.